Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

 • viber_slika_2024-07-01_09-03-17-209.jpg 01.07.2024

  УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2024-2025

  Од 1-12.7.2024.године Радно време комисије радним данима  од 8-15 часова
 • 2167781_screenshot-5_ff.jpg 11.03.2020

  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ НОВОГ CORONA ВИРУСА

  УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА НОВОГ КОРОНА ВИРУСА (nCoV) Нови корона вирус (nCoV) представља потпуно нов сој вируса који до с...
 • 2015-10-26-09.30.40.jpg 28.10.2015

  Грејање на гас

  „Изграђени су гасни кондензациони блок, снаге 200 киловата, и гасни загрејач воде. Вредност ове инвестиције је четири милиона динара. Половину сред...
 • DSC_9452.JPG 29.03.2015

  Регионална културно уметничка домијада

  У културно уметничком програму домијаде учествовали су ученици 14 домова ученика. Ученици наше установе постигли су запажене резултате. Фолкл...
 • Tribina-AIDS.jpg 28.11.2014

  Трибина

  У оквиру обележавања 01.децембра, Светског дана борбе против сиде, Др Мирјана Аврамовић епидемиолог разговараће са младима у учионици дома ученика ...

Васпитање


Васпитна служба

Васпитни рад у дому је осмишљен, свесно планиран и програмиран и систематски организован.
Стручно оспособљен кадар, који чине васпитачи, су претпоставка да ће све што се организује у дому бити у интересу физичког и менталног здравља и развоја ученика. Педагошко веће дома сачињавају сви васпитачи и директор дома. Педагошко веће ради у седницама.

Седнице већа сазива и њима руководи директор дома. Педагошко веће може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине сталних чланова већа. Одлуке се доносе конценсузом уколико веће не одлучи да се на други начин одлучује. Седнице раде према годишњем програму рада.

Педагошко веће на својим седницама одлучује:

 • о организацији уписа ученика и структуирању васпитних група;
 • предлаже поделу ученика, односно васпитача на васпитне групе;
 • разматра и усваја планове и програме васпитно-образовне делатности већа и васпитача, анализира и оцењује њихов рад;
 • анализира резултате васпитног рада и рада ученика смештених у дому и одлучује о мерама за унапређење тога рада;
 • одлучује о похвалама, наградама и васпитно дисциплинским мерама у оквиру својих овлашћења;
 • организује стручно усавршавање васпитача;
 • стара се о праћењу и увођењу иновација у васпитни рад;
 • остварује сарадњу са другим институцијама, родитељима и педагошким службама школа;
 • оставарује истраживачки рад;