Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Инфо


Дом ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар" у Крушевцу је васпитно-образовна установа која обавља делатност смештаја, исхране и васпитања ученика средњих школа, чије је место становања ван места њиховог школовања. На овај начин установа остварује делатност која је од посебног друштвеног интереса омогућујући младим људима да наставе своје школовање у школама за које поседују интересовање као и широј друштвеној заједници да рационално организује школски систем.

Дом се налази у централној зони града у непосредној близини средњих школа: хемијско-технолошка, машинско-електротехничка и медицинска.

Погледајте нашу тачну локацију

  • Дом Ученика

Широк спектар додатних делатности

Поред наведене основне делатности, дом има и проширену делатност, везану за основну којој не омета рад а то је:

 
  • организовање и пријем спортских екипа за време зимског и летњег распуста (смештај и исхрана)-хостел,
  • продају прехрабрених артикала преко кантине,
  • услуге вешераја (прање и пеглање),
  • припремање топлих оброка за грађевинске организације.
 

Сазнајте више о нашој понуди