Perionica
Catering
Hostel

Poslednje vesti

Zakonska regulativa


 

PREGLED PROPISA

 

U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

ZAKONI

Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10 i 55/13)  

KOLEKTIVNI UGOVORI

1) Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“, broj 21/15);

STRATEGIJA

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 107/12)

PODZAKONSKI AKTI

mreža ustanova

1) Odluka o mreži ustanova učeničkog standarda u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 i 106/05);

2) Odluka o mreži ustanova studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 i 90/11);

smeštaj i ishrana

3) Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“ br.  36/10 i 55/12);

krediti i stipendije

4) Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS“, br. 46/10, 47/11, 56/12 i 75/13);

5) Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente („Službeni glasnik RS“, br. 75/13);

odmor i oporavak 

6) Pravilnik o odmoru i oporavku studenata  („Službeni glasnik RS“, broj 63/11);

evidencija

6) Pravilnik  o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/11, izmena 27. 09.2013.);

prostor i oprema (normativi)

7) Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/11);

standardi ishrane

8) Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/11);

kategorizacija objekata

9) Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/12);

dodela dotacija studentskim udruženjima

10) Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12);

cena usluga

11) Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 7/95);  

NAPOMENA - ne može se primeniti u potpunosti i donosi se rešenje o finansiranju

inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor

14) Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 34/12);

16) Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika („Službeni glasnik RS“, broj 70/11) - samo za prosvetnog savetnika -

17) Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 90/13);

18) Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS““, broj 30/10).