Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Слободне активности


Слободне активности

Слободно време афирмише културне вредности које су усмерене на развијање, оплемењивање и неговање духа младих људи.

Оно је у функцији развијања могућности и склоности које имају индивидуалну и друштвену вредност и налазе сврху у себи самом, одвојено од непосредних обавеза.
Циљеви слободног времена су: развој личности, одмор, забава и разонода.

Дом има задатак да понуди услове за остваривање и задовољавање потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика у слободном времену, а васпитачи да стварају могућности за квалитетно испуњавање слободног времена.
Васпитач саветује, упућује, даје пример, информише, објашњава, указује на грешке, помаже у проналажењу стварних потреба, учествује у организацији разносврсних активности.

У дому је ученицима понуђено да се укључе у следеће секције и активности драмско-рецитаторску, музичку, ликовну, плесну, фолклор, спортску, литерарну и др.
Очекивани ефекти слободног времена огледају се у опуштању, окрепљењу, уживању, спонтаности, осећању учествовања и друштвеним контактима, у размишљању о себи и другима у проширивању видика и бризи за себе.