Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Учење


Уцење

Ученици се у дому припремају за наставу у време предвиђено за обавезно учење, пре подне од 08:00 до 11:00 и после подне од 14:30 до 17:30 и по потреби ван њега. У то време у дому мора да влада мир и тишина.

Учење се одвија у учионици, библиотеци или по собама. Сви изузеци у смислу времена и простора за учење нпр.учење код друга, другарице било у дому или ван дома, учење у градској библиотеци, морају бити договорени са групним или дежурним васпитачем.

Ученици су дужни да редовно похађају наставу и професионалну праксу. Уколико ученик изостаје са наставе има обавезу да своје изостајање пријави групном или дежурном васпитачу.