Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Вести


Untitled-1.jpg17.05.2023.
ОГЛАС ЗА ПОСАО

1. Сарадник за исхрану - 1. извршилац

2. Помоћни кувар - 2. извршиоца

Пријаве на оглас подносе се 8 дана од дана објављивана огласа у листу "Послови" Националне службе за запошљавање на адреси Ћирила и Методија 11, 37000 Крушевац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука ће бити донета у законском рооку.

Копија огласа налази се у делу "Преузмите Документе" на сајту дома ученика.