Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Вести


IMG_75589604015160.jpeg16.08.2016.
Склапање уговора

Примљени ученици-дечаци: 24.08.2026 и 25.08.2016. године
Примљене ученице-девојке:

од броја 1-40            

26.08.206.године-петак

  од броја 41-закључно са бројем 69          29.08.2016. године-понедељак

Приликом склапања уговора обавезно је да родитељ-старатељ има код себе важећу личну карту и лекарско уверење за ученика не старије од 15 дана.

Родитељи-односно старатељи су дужни да уплате: аконтацију за месец септембар у износу од 5358,00 динара на текући рачун број:840-33667-07. Уплатилац: Име и презиме ученика са адресом, Сврха уплате: аконтација за септембар 2016, Прималац: Дом ученика средњих школа "Пане Ђукић Лимар", Крушевац, Ћирила и Методија 11.

Потписивање уговора у времену од 08 до 16 часова.

Усељење ученика 31.08.2016. године од 13 до 20 часова.

Остале информације тел: 037-411-741