Perionica
Catering
Hostel

Poslednje vesti

Vesti


2014-12-04-19.41.05.jpeg17.07.2016.
Rezultati konkusa za prijem učenika u dom za šk.2016-17.godinu

Na konkurs se prijavilo 203 učenika od toga 84 dečaka i 112 devojaka i 7 učenika sa smetnjama u razvoju.

Komisija je izvršila rangiranje prema važećoj dokumentaciji i uradila preliminarne rang liste.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno na internet adresi ustanove.

O svim prigovorima ustanova je dužna da odluči u roku od osam dana od dana isteka roka za isticanje prigovora, nakon čega se objavljuje konačna lista kandidata za smeštaj.